MobiFone Invoice Tìm hiểu thêm

Giải pháp hoá đơn điện tử
  • Giải pháp SaaS

Phát hành & quản lý hoá đơn

Phát hành, tạo lập hóa đơn, quản lí hóa đơn trực tuyến.

Thư viện mẫu hoá đơn phong phú

Cung cấp nhiều mẫu hóa đơn có sẵn để tổ chức / doanh nghiệp lựa chọn.

Dịch vụ thiết kế mẫu hoá đơn theo yêu cầu

Cung cấp dịch vụ thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu doanh nghiệp.

Xử lý nghiệp vụ hoá đơn chuyên nghiệp

Cung cấp đầy đủ các chức năng xử lí nghiệp vụ về lập mới hóa đơn điện tử, điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ hóa đơn theo đúng quy định.

Báo cáo thống kê hoá đơn

Cung cấp đầy đủ các mẫu báo cáo thống kê về hóa đơn, khách hàng, doanh thu, xuất dữ liệu hóa đơn ra phần mềm kê khai thuế...

Tiện ích quản lý hoá đơn

Cung cấp đầy đủ các tiện ích về quản lí hóa đơn.

Quản lý truy cập & phân quyền người dùng

Quản lý tài khoản truy nhập và phân quyền cho từng người sử dụng.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Có đầy đủ tài liệu, video hướng dẫn sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.

Tự động cập nhật phiên bản mới

Tự động cập nhật phiên bản mới khi có thay đổi về nghiệp vụ về hóa đơn theo quy định của cơ quan thuế.