Chúng tôi tạo ra và làm chủ những công nghệ hiện đại nhất!

Chúng tôi đã sáng tạo, sở hữu các Công nghệ lớn mạnh và phức tạp, ứng dụng thành công vào các hệ thống CNTT, như: Công nghệ IBM Mobile First, Công nghệ Middleware (ESB&SOA), BPM, Rules Engine VoIP (giao thức SIP), bộ mã nguồn mở Kamailio, Google Fused Location, v.v. Qua đó khẳng định năng lực nghiên cứu và phát triển của Trung tâm CNTT trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cũng như chứng minh năng lực đi đầu của đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT trong nước và hướng tới phục vụ các khách hàng ngoài nước.

Chúng tôi sở hữu đội ngũ đa dạng chức năng với sức sáng tạo bền bỉ và mạnh mẽ!