MobiFone Meeting Tìm hiểu thêm

Giải pháp Hội nghị truyền hình trực tuyến
  • Giải pháp SaaS

Tính năng cầu truyền hình

Thiết lập cầu truyền hình điểm điểm hoặc đa điểm

Hỗ trợ tối đa 500 điểm cho 1 phiên làm việc

Audio/Video up to HD720p (Point2Point hoặc Point2Multipoints)

Yêu cầu băng thông rất thấp (tối thiểu 128Kbps)

Tính năng phòng họp

Thiết lập phòng họp đa điểm

Share: Chia sẻ màn hình, ứng dụng, youtube

Meeting tools: đầy đủ công cụ để thuyết trình cho một buổi họp

Chat: Chat theo nhóm hoặc riêng tư

Record: Ghi hình buổi conference

WebShare: Hỗ trợ chia sẻ thông tin từ một URL bất kỳ

Hỗ trợ đa thiết bị: desktop, tablet, mobilephone

Tính năng giao tiếp với đại biểu khác

Theo dõi đại biểu

Cho phép chủ tọa biết đại biểu nào không theo dõi cuộc họp để nhắc nhở.

Cho phép người thuyết trình biết được độ lôi cuốn của bài trình bày của mình

Kết nối 2 camera

Nếu có 2 camera nối vào máy tính thì khi share, có thể chọn hiển thị 2 camera đồng thời.

Cho phép 1 camera hiển thị người phát biểu, 1 camera hiển thị cả phòng họp

Điều khiển camera

Cho phép đại biểu điều khiển 1 camera của đại biểu khác từ xa

Yêu cầu camera được điều khiển phải có tính năng quay/quét/zoom

Gửi tài liệu

Các đại biểu trong phòng có thể gửi file cho nhau

Hoạt động: Bật cửa sổ chát, nhấn More và chọn Share files

Nhập phụ đề

Cho phép nhập phụ đề cho lời phát biểu và phát lên màn hình tất cả các đại biểu

Phù hợp với các cuộc họp đa quốc gia, cần người phiên dịch bằng cách gõ text