MobiFone Eoffice Tìm hiểu thêm

Giải pháp Văn phòng điện tử
  • Giải pháp SaaS

Mọi lúc mọi nơi

Mọi công việc đều có thể xử lý mọi lúc mọi nơi, không có rào cản về yếu tố không gian, thời gian.

Ký số

Tích hợp ký số sử dụng công nghệ SIM PKI đảm bảo tiêu chuẩn an toàn bảo mật EAL 4+

Tìm kiếm

Áp dụng công nghệ Elastic Search cho phép tìm kiếm nhanh và theo nội dung văn bản

Bảo mật

Dữ liệu được mã hóa và Dữ liệu được watermark khi kết xuất ra ngoài

Quy trình linh hoạt

Các quy trình xử lý trong hệ thống được thiết kế linh hoạt và cấu hình thay đổi dễ dàng

Đa nền tảng

Hỗ trợ trên website và ứng dụng mobile (iOS và Android)