Tuyển dụng

Trung tâm CNTT MobiFone tuyển dụng nhân sự dựa trên sự PHÙ HỢP của tổng thể nhiều yếu tố: năng lực phù hợp công việc, phẩm chất phù hợp văn hóa, cá tính phù hợp định hướng phát triển.

Quy trình tuyển dụng của Trung tâm gồm 3 vòng: sơ loại hồ sơ, thi viết năng lực và phỏng vấn. Với những cá nhân có CV tốt và kinh nghiệm xuất sắc được chú ý qua vòng 1 sẽ được đặc cách bỏ vòng 2 để vào vòng phỏng vấn.

Đào tạo

Quá trình đào tạo tại Trung tâm CNTT MobiFone diễn ra thường xuyên và liên tục thông qua nhiều khóa dưới nhiều hình thức: lớp chuyên môn đào tạo cán bộ của Tổng công ty, lớp chuyên ngành tại các phòng ban của Trung tâm, các đợt đánh giá chuyên môn định kỳ hàng năm, các buổi teambuilding…

Với tính chất công việc là kiến tạo sản phẩm công nghệ mới, các cá nhân có sức bật cũng được tham gia các khóa đào tại nước ngoài hoặc với các chuyên gia từ các nước phát triển nhằm lĩnh hội kiến thức.

Thăng tiến

MobiFone nói chung và Trung tâm CNTT nói riêng luôn đề cao năng lực, đánh giá và tạo mọi cơ hội để cá nhân phát huy đúng năng lực, thể hiện qua các đợt thăng tiến định kỳ với chế độ đãi ngộ phù hợp cùng Bảo hiểm theo đúng quy định Pháp luật. Chúng tôi sẵn sàng tạo bước đệm bền vững ổn định để bạn thêm yên tâm đóng góp sức mình cho một sự chuyển động chung, không ngừng vươn lên.