mShop Tìm hiểu thêm

Giải pháp kế toán và quản trị bán hàng
 • Giải pháp SaaS

Quản lý

   • Quản lý khách hàng
   • Quản lý nhân viên
   • Quản lý nhà cung cấp
   • Quản lý sản phẩm dịch vụ mua vào
   • Quản lý sản phẩm dịch vụ bán ra
   • Quản lý chế biến, phục vụ, giao hàng
   • Quản lý thu chi
   • Quản lý quy trình nghiệp vụ

Nâng cao

   • Hỗ trợ tính năng bán buôn
   • Quản lý kênh, chuỗi
   • Hỗ trợ công cụ báo cáo linh hoạt
   • Sản phẩm có những phân hệ được thiết kế riêng cho những lĩnh vực đặc thù như: tiệm thuốc (kết nối liên thông với cục quản lý dược để khai báo đồng bộ thông tin cho cấp quản lý nhà nước),…

Sản phẩm tương tự