mSchool Tìm hiểu thêm

Giải pháp quản lý, giám sát trường học
  • Giải pháp SaaS

Quản lý tin tức hoạt động của lớp, trường học

Quản lý thời khóa biểu các lớp

Quản lý thông tin giáo viên, cán bộ trong nhà trường

Quản lý lịch hoạt động, các sự kiện dự kiến của trường, lớp

Giám sát, theo dõi lớp học, an ninh các khu vực chung, khu vực cổng trường, các phòng thi

Tích hợp các cảm biến môi trường, nhiệt độ, độ ẩm, cháy nổ và đưa thông tin ra cho phụ huynh theo dõi thường xuyên

Tích hợp hệ thống loa thông báo thông tin đến từng lớp học và các khu vực chung

Sản phẩm tương tự