MOBIFONE.AI Tìm hiểu thêm

Giải pháp chuyển đổi văn bản sang giọng nói
  • Giải pháp SaaS

Chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Việt với ngữ điệu tự nhiên và lựa chọn phong phú về vùng miền và giới tính

Người dùng dễ dàng lưu trữ và sử dụng dưới dạng file cơ bản (VD: mp3, wav) và tùy ý sử dụng theo mục đích của mình

Cho phép tùy chỉnh vùng miền, giới tính, tốc độ, cách ngắt nghỉ tiếng nói

Cập nhật từ điển viết tắt, cho phép người dùng có thể chỉnh sửa, từ điển viết tắt ở dạng văn bản

Cập nhật từ điển nước ngoài, cho phép người dùng có thể chỉnh sửa từ điển nước ngoài ở dạng văn bản

Dễ dàng kết nối qua APIs hoặc chuyển đổi