mAICallCenter Tìm hiểu thêm

Giải pháp tổng đài tự động
 • Giải pháp SaaS

Xây dựng chiến dịch tự động

Tải lên danh sách khách hàng, xây dựng kịch bản cuộc gọi và bắt đầu chiến dịch gọi & trả lời tự động trong vòng 5 phút.

 • Tương tác qua phím bấm: ghi nhận phản hồi
 • Trả lời tự động theo kịch bản: xác thực, tra cứu,...
 • Tự động chuyển hướng: đến tổng đài viên khi khách hàng yêu cầu
 • Không giới hạn cuộc gọi ra: hàng nghìn cuộc gọi ra được thực hiện tự động theo kế hoạch
 • Cấu hình chiến dịch: hotline gọi ra, số line gọi , chi phí tối đa, gọi lại khi thất bại, thời gian, thời điểm gọi linh hoạt
 

Kịch bản đa lớp & cá nhân hóa

 • Tạo phím bấm đa lớp tự động: Giúp tạo các kịch bản gọi thoại thông minh và mức độ tự động hóa cao
 • Cuộc gọi cá nhân hóa: Mỗi khách hàng sẽ nhận thông điệp riêng biệt (tên, mặt hàng, thời gian, địa chỉ...)
 • Trích xuất thông tin khách hàng: Từ file excel tải lên
 

Giọng nói trí tuệ nhân tạp đọc kịch bản tự động

 • Tạo nội dung lời thoại bằng văn bản tự động: MobiFone Text To Speech, không cần thu âm, mỗi khách hàng một lời thoại riêng biệt
 • Giọng nói đa dạng giới tính và vùng miền: Nam, nữ miền Bắc, miền Nam
 • Chèn nhạc nền trong lời thoại
 • Tạo âm thanh, lời thoại chuyển hướng khi bấm phím giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng
 

Báo cáo thông kê trực quan, chi tiết thời gian thực

 • Báo cáo thời gian thực: Cập nhật liên tục, tự động
 • Báo cáo đầy đủ & chi tiết: Hệ thống báo cáo chi tiết trạng thái từng cuộc gọi đến khách hàng. Các cuộc gọi đều được ghi âm và báo cáo đầy đủ các tham số như: Trạng thái cuộc gọi; thời điểm nhận cuộc gọi; thời lượng gọi; thông tin khách hàng; phím khách hàng đã bấm
 • Đánh giá hiệu quả chiến dịch: Tối ưu hóa chiến dịch
 

Triển khai và sử dụng dễ dàng

 • Nếu khách hàng đã có tổng đài: mAICallCenter có thể dễ dàng kết nối, tích hợp vào hệ thống tổng đài của khách hàng thông qua API
 • Nếu khách hàng chưa có tổng đài: Sử dụng mAICallCenter trực tiếp bằng việc tạo tài khoản tại https://aicc.mobifone.ai