Cloud Contact Center Tìm hiểu thêm

Giải pháp chăm sóc khách hàng Đa kênh hợp nhất
 • Giải pháp SaaS

Tính năng Call Center

 • Hotline là số di động MobiFone
 • Hỗ trợ đa dạng thiết bị đầu cuối (SIP, IP Phone, di động,…)
 • Giám sát cuộc gọi: nghe lén, cướp cuộc gọi
 • Thiết lập IVR riêng
 • Thoại đa nền tảng (GSM, IP)
 • Định tuyến thông minh (trượt xoay vòng, theo bộ phận, theo kỹ năng nhân viên hoặc theo nhân viên giao tiếp gần nhất)
 • Đàm thoại nhóm với khách hàng
 • Báo cáo, thống kê theo DN
 • Kiểm soát cuộc gọi (Ghi âm, Hold, Mute, Chuyển cuộc gọi,…)
 • Báo cáo, thống kê theo NV
 • Không giới hạn số cuộc gọi đồng thời
 • Quản lý thông tin, lịch sử giao tiếp với các khách hàng
 • Màn hình báo cáo cuộc gọi
 • Tìm kiếm nghe lại file ghi âm
 • Màn hình popup thông tin khách hàng và ticketing
 • Màn hình giám sát hàng chờ cuộc gọi

Tính năng Contact Center

 • Bao gồm các chức năng của gói Call Center
 • Campaign – quản lý chiến dịch tương tác
 • Đa kênh hợp nhất tích hợp Tổng đài thoại, Live Chat, Email, SMS, Ticket, Facebook
 • 3C Ticket Kit – API tích hợp các nguồn dữ liệu vào CRM
 • Tự động nhận Email và chia email cho nhân viên xử lý trả lời
 • Tự động nhận inbox, comment và chia cho nhân viên xử lý
 • Tích hợp facebook messenger, facebook comment
 • Tích hợp Box Chat vào website doanh nghiệp (Live Chat)
 • Tích hợp Email (ví dụ cskh@doanhnghiep.com.vn)
 • Báo cáo Outbound (gọi điện, gửi sms, gửi email)
 • Giao diện admin quản trị Box Chat, Email, Nhân viên, Chiến dịch

Tính năng Email

 • Tự động chuyển email của khách hàng thành Phiếu ghi
 • Phân phối tự động: theo dịch vụ, theo kỹ năng
 • Email trả lời trực tiếp trên hệ thống
 • Cho phép theo dõi luồng tiếp nhận/trao đổi qua email
 • Thiết lập trạng thái xử lý giao dịch Email

Tính năng Livechat

 • Tích hợp box chat vào các trang website
 • Phân phối tự động: theo dịch vụ, theo kỹ năng
 • Thông tin khách hàng đồng bộ đa kênh
 • Ngữ cảnh giao tiếp khách hàng đầy đủ
 • Tự động tạo ticket xử lý từ Live Chat

Tính năng Facebook

 • Tích hợp Facebook Page: Comment và Inbox
 • Phân chia Comment và Inbox tự động
 • Tự động tạo ticket xử lý từ Comment và Inbox

Tính năng Phiếu ghi (Ticket)

 • Chuyển đổi tất cả các kênh tương tác thành phiếu ghi (ticket): call center , email, live chat, facebook
 • Phân phối phiếu ghi tự động
 • Thiết lập quản lý phiếu ghi theo SLA
 • Cung cấp API kết nối với các hệ thống có sẵn khác của khách hàng thành 1 luồng thông suốt